Over de Stichting Processen Verbaal

De Stichting Processen Verbaal is een zelfstandige stichting met als doel het registreren van kenmerkenmelding-plus en processen-verbaal van (uitsluitend) aanrijdingen en aanvaringen. Voor processen-verbaal opgemaakt ter zake van een ander feit (bijvoorbeeld vandalisme of diefstal), dient men zich te wenden tot de Officier van Justitie welke de zaak behandelt/heeft behandeld.   

Belanghebbenden kunnen een afschrift van bovengenoemde documenten tegen betaling bij de Stichting Processen Verbaal aanvragen. De Stichting Processen Verbaal beschikt over een vrijwel volledig geautomatiseerd systeem om documenten te archiveren en om deze op aanvraag te distribueren onder belanghebbenden.

De Stichting Processen Verbaal registreert aanrijdingen op basis van specifieke gegevens uit de kenmerkenmelding-plus of het proces-verbaal. Dit zijn:

  • De datum waarop de het ongeval plaatsvond
  • De naam van de gemeente waarin het ongeval plaatsvond
  • De kentekens van de betrokken voertuigen, het verzekeringsplaatnummer van de betrokken bromfiets of de volledige naam inclusief voorletters van de bij de aanrijding betrokken voetganger, fietser, bestuurder van een voertuig zonder kenteken of eigenaar van een ander object. Ook eventuele tram- of treinnummers worden geregistreerd. Bij een gehuwde vrouw, de eigen naam.

Bij aanvaringen worden extra kenmerken geregistreerd, zoals de naam van de betrokken vaartuigen en de lokatie/waterweg.