Start uitlevering kenmerkenmelding-plus

Labels: kenmerkenmelding, plus

De Stichting Processen Verbaal is gestart met de uitlevering van de kenmerkenmeldingen-plus. Deze rapportages van verkeersongevallen vervangen de registratiesets die de politie tot 2010 altijd opmaakte. De kenmerkenmeldingen-plus helpen onder meer verzekeraars bij de afhandeling van schade na een ongeval, bijvoorbeeld om de toedracht vast te stellen. In totaal komen er jaarlijks zo'n 80.000 extra rapportages beschikbaar.

De politie maakt sinds januari 2010 geen politierapporten of registratiesets meer bij verkeersongevallen. Alleen nog bij grote ongevallen maakt de politie een proces-verbaal op. Het ontbreken van de registratiesets leidde in veel gevallen tot problemen bij bijvoorbeeld de afhandeling van schade bij verkeersongevallen.

Basisinformatie aanrijding
Sinds augustus 2013 maakt de politie de zogeheten kenmerkenmeldingen plus als zij aanwezig was bij een aanrijding. Hierin staat een beschrijving van de toedracht, de locatie en de betrokken personen en voertuigen. Ook wordt aangegeven of sprake is van gebruik van alcohol of verdovende middelen. De Stichting PV kreeg steeds vaker de vraag van belanghebbenden als verzekeraars of zij het document konden ontvangen. Het geeft immers nuttige basisinformatie over het ongeval.

Aanvragen
Na een opstartperiode – waarin documenten zijn verwerkt en geschikt zijn gemaakt voor de digitale archieven – is Stichting PV 17 februari gestart met het uitleveren ervan. Het aanvragen verloopt op dezelfde manier als het aanvragen van een proces-verbaal. Particulieren kunnen dat doen via het webformulier op op deze website. Een kenmerkenmelding plus komt binnen een paar dagen na een aanrijding beschikbaar. Bij een proces-verbaal duurt dat langer omdat meestal aanvullend onderzoek nodig is.