Aanvragen

Voor belanghebbenden die vooraf per bank betalen, is het mogelijk om de bestelling voor een kenmerkenmelding-plus of proces-verbaal via het webformulier te doen. Voor alle duidelijkheid: dit formulier kan niet gebruikt worden door relaties met een "op-rekening" verhouding (een klantnummer en een factuur achteraf) met de Stichting PV. 

Eind 2017 zal een nieuwe website en aanvraagsysteem in gebruik worden genomen (incl. online betaalmogelijkheid).

Klik op de link hieronder om het formulier op te roepen. Vult u s.v.p. het formulier volledig in. Zodra u het formulier hebt ingevuld en verzonden, ziet u een bevestiging op uw scherm verschijnen. Op dit scherm staat een (uniek) betalingskenmerk. Dit kenmerk vult u in op uw betalingsoverschrijving.

Per aanvraag betaalt u € 8,40 incl. 21% BTW (tarief per 01-10-2012) op (ING-) rekeningnummer NL29INGB0000569567 ten name van de Stichting Processen Verbaal te Den Haag. BIC/SWIFT code: INGBNL2A. 

Zodra uw betaling door de Stichting PV is ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Voor iedere aanvraag dient u een separate overschrijving te doen, met bijbehorend betalingskenmerk. 

LET OP: Zijn de kentekens niet bij u bekend, of betreft het uitsluitend voertuigen zonder kenteken (fietsers bijvoorbeeld), dan kunt u het webformulier niet gebruiken. Neemt u in dat geval telefonisch contact op, om te informeren op welke wijze u de kenmerkmelding-plus of het proces-verbaal alsnog in uw bezit kunt krijgen. 

U betaalt voor de administratieve handelingen ongeacht of er een dossier aanwezig is. Ook als achteraf blijkt dat de politie geen kenmerkenmelding-plus of proces-verbaal heeft opgemaakt wordt géén restitutie verleend van het door u gestorte bedrag.

Aanvragen die via normale e-mail worden ingezonden, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bij twijfel of de aanvrager daadwerkelijk belanghebbende bij een verkeersongeval is, kan het verstrekken van het dossier door de Stichting Processen Verbaal worden geweigerd. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via 088-778 11 11.

Klik HIER voor het webformulier.